Θέρμη - Πολύκαστρο - Τριανδρία
2311.822234, 23430.22408, 2310.942944
info@zisakos.gr

Μαθήματα

μαζί σας από το 1994

Γ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού:

Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία – Έκθεση

Γ Λυκείου Προσανατολισμού Υγείας:

Βιολογία- Φυσική – Χημεία – Έκθεση

Γ Λυκείου Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής:

Μαθηματικά – Πληροφορική – ΑΟΘ – Έκθεση

Γ Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Αρχαία – Ιστορία – Λατινικά – Έκθεση