Θέρμη - Πολύκαστρο - Τριανδρία
2311.822234, 23430.22408, 2310.942944
info@zisakos.gr

Γ’ Λυκείου

μαζί σας από το 1994

Η τάξη της Γ’ Λυκείου στα φροντιστήρια ΖΗΣΑΚΟΣ

 

Στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την είσοδο τους στην ακαδημαϊκή ζωή.  Προσφέρουμε λοιπόν στο μαθητή/μαθήτρια ένα πρόγραμμα σπουδών που εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων, από καθηγητές με μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εξετάσεις.

Οι μαθητές/μαθήτριες εξετάζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους σε εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης, ώστε να εξοικειωθούν με τον τρόπο αξιολόγησης, δηλαδή και με τη δυσκολία των θεμάτων, αλλά και με το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στα δοθέντα θέματα.

Έτσι, βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους, αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία, εξοικειώνονται με τη φιλοσοφία και την ψυχολογία των πανελληνίων εξετάσεων και ωθούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για την επίτευξη του στόχου τους.