Θέρμη - Πολύκαστρο - Τριανδρία
2311.822234, 23430.22408, 2310.942944
info@zisakos.gr

Γ’ Γυμνασίου

μαζί σας από το 1994

Η τάξη της Γ΄ Γυμνασίου στα φροντιστήρια ΖΗΣΑΚΟΣ

 

Λίγο πριν τη μετάβαση στο Λύκειο ο μαθητής χρειάζεται να κατακτήσει σφαιρικές γνώσεις που θα του επιτρέψουν και να έχει μια συνολικά καλή παρουσία στο σχολείο, αλλά και να επιλέξει ελεύθερα στο Λύκειο την κατεύθυνση σπουδών που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του.