Θέρμη - Πολύκαστρο - Τριανδρία
2311.822234, 23430.22408, 2310.942944
info@zisakos.gr

Β’ Λυκείου

μαζί σας από το 1994

Η τάξη της Β’ Λυκείου στα φροντιστήρια ΖΗΣΑΚΟΣ

 

Η B΄  Λυκείου είναι μια κομβική τάξη για τον/την μαθητή/μαθήτρια, αφού αποτελεί τον πρώτο χρόνο από τη διετή προετοιμασία του/της για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η έγκαιρη προσπέλαση της ύλης της Γ’ Λυκείου θεωρείται αναγκαία για την αφομοίωση βασικών εννοιών, την εξάσκηση μέσω επαναληπτικών θεμάτων, την έγκαιρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης και την ολοκληρωμένη επανάληψη. Στη Β’ Λυκείου τίθενται οι σωστές βάσεις, ώστε ο μαθητής να καλύψει όλα τα προϋπάρχοντα «κενά» στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης τάξης. Η ομαλή ένταξη στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων επιτυγχάνεται με τα συχνά διαγωνίσματα προσομοίωσης.