Θέρμη - Πολύκαστρο - Τριανδρία
2311.822234, 23430.22408, 2310.942944
info@zisakos.gr

Β’ Γυμνασίου

μαζί σας από το 1994

Η τάξη της Β’ Γυμνασίου στα φροντιστήρια ΖΗΣΑΚΟΣ

 

Στη Β’  Γυμνασίου οι απαιτήσεις αυξάνονται. Αλγεβρική σκέψη, εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της Φυσικής, διδασκαλία της περίληψης ενός κειμένου και εμβάθυνση στη γραμματική και το συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής είναι λίγα μόνο από όσα υλοποιούμε στη διάρκεια του σχολικού έτους.