Θέρμη - Πολύκαστρο - Τριανδρία
2311.822234, 23430.22408, 2310.942944
info@zisakos.gr

Α’ Λυκείου

μαζί σας από το 1994

Η τάξη της Α’ Λυκείου στα φροντιστήρια ΖΗΣΑΚΟΣ

 

Η Α’ Λυκείου είναι μια κρίσιμη τάξη, καθώς αποτελεί τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Ο/Η μαθητής/μαθήτρια καλείται να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του Λυκείου και να ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες απαιτήσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε τυχόν «κενά» από το Γυμνάσιο με στόχο τόσο τις καλές σχολικές επιδόσεις όσο και τη διαμόρφωση στέρεων βάσεων στα μαθήματα που τον/την ενδιαφέρουν περισσότερο στην επόμενη τάξη. Επίσης, η Α’ Λυκείου είναι η τάξη που λαμβάνεται η σημαντική απόφαση για την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσει ο/η μαθητής/μαθήτρια στη Β’ Λυκείου.
Έτσι, προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε τον/την μαθητή/μαθήτρια να ανιχνεύσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του μέσω διαφόρων δράσεων, όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός και τα διαγνωστικά τέστ. Άλλωστε, η πιο έγκαιρη και ξεκάθαρη θέσπιση στόχων συμβάλλει και στην επίτευξή τους.