Για να υπολογισμό μορίων με το παλιό σύστημα πατήστε εδώ